Dětský kroužek

Kroužek je určen pro všechny děti ve věku 6-17 let, které se chtějí naučit základy bezpečného lezení a jištění, jsou odvážné, rády posouvají svoje hranice a hledají podobně nadšené kamarády. Kroužek vedou instruktoři lezení s licencí MŠMT i ČHS.

Letní část

Kroužek lezení pro děti probíhá standardně v měsících září - listopad a březen - červen. V době prázdnin a státních svátků výuka není. Tréninky probíhají pravidelně každý týden na venkovní umělé stěně na ZŠ Komenského.

Ve školním roce 2018/2019 bude kroužek prozatím otevřen pouze na 1. pololetí školního roku a to v souvislosti s plánovanou přístavbou ZŠ Komenského náměstí, která přímo ovlivní možnost využití tamější lezecké stěny.
V případě, že byste měli zájem přihlásit do kroužku své dítko, přijďte se po telefonické domluvě (Ivana Kopecká – tel. 721 973 338) podívat na některý z tréninků. Pokud vás lezení zaujme (což předpokládáme), domluvíme se, jak dál postupovat, a na který z tréninků by bylo možno se zapsat.

Aktuální rozpis tréninků 2018 / 2019

V letošním roce začnou pravidelné tréninky v týdnu od 17. 9. 2018 a to v níže uvedených časech a pod vedením těchto instruktorů:

úterý 15:00 - 16:30 Radek  
  17:00 - 18:30 Radek rodiče a děti
středa 15:00 - 16:30 Adéla  
  16:30 - 18:00 Adéla  
čtvrtek 15:00 - 16:30 Ivča sportovní trénink
  16:30 - 18:00 Radek rodiče a děti

V rámci kurzovného mají děti k dispozici kvalifikované instruktory lezení na umělé stěně, vstup na stěnu v Kralupech a zapůjčení veškerého materiálu (sedací úvazek, lezecké boty, jistící pomůcky, lano, atd.)

Závaznou registraci můžete provádět výhradně skrze náš registrační formulář. Pro děti, které již kroužek navštěvovaly ve školním roce 2017/2018, bude zápis spuštěn v neděli 9.9.2018. Noví zájemci o lezení pak mohou obsadit volná místa od 12.9.2018.

Přihlašování na kroužek

Typy tréninků

Pro školní rok 2018/2019 jsme se rozhodli rozšířit nabídku typů tréninků tak, aby si vybralo co nejvíce zájemců o lezení. Všechny tréninky jsou rovnocenné, jen vždy specializované určitým směrem (lezení a zábava, interakce rodič – dítě, sportovní výkon). Tréninky nejsou věkově rozděleny, vždy jsou přizpůsobeny tak, aby se rovnocenně zapojily všechny přihlášené děti.

Klasický – tradiční kroužek lezení, který v Kralupech probíhá již 5. sezónu. Děti se při něm učí základy lezeckého pohybu na stěně a v jejím prostoru, osvojují si zásady bezpečného jištění spolulezce, navazování na lano, uzlovací techniky, hrají lezecké hry, boulderují ...

Rodiče a děti – obvykle upřednostňujeme, pokud rodiče nejsou na tréninku svých dětí přítomni, tento trénink je ale přesným opakem, rodiče jsou tu vítáni, ba přímo žádáni. Trénink je určen pro ty rodiče, kteří mají sami zájem o lezení a chtějí se naučit, jak své dítě správně jistit a zkontrolovat před lezením a mají čas a chuť s nimi chodit na stěnu a do skal (více info podá Radek 777 815 808).

Sportovní – trénink, který v sobě obnáší vše výše zmíněné, jen je více zaměřen na výkonností složku lezení. Důraz je kladen na správné provedení lezecké techniky nohou i rukou, správné postavení těla při lezení, pilovány jsou uzlovací techniky, součástí tréninku mohou být i doplňkové aktivity (v rámci lekce) jako běh či posilování s vlastní vahou (více info podá Ivča 721 973 338).

 

Zimní část

Informace k zimní části lezecké sezóny v období prosinec – únor budou doplněny později.